تجهیزات بیمارستان

سیکلوترون

 

دستگاه پت سی تی با استفاده حالت رادیواکتیو گلوکز برای عکسبرداری استفاده میشود.این ماده با نام اف دی جی شناخته شده است و تنها نیمه عمرش 110 دقیقه میباشد. انجام پت سی تی در کشور مالزی بسیار نادر است و این تنها به دلیل محدودیت در واردات اف در جی است.

برای ممکن ساختن و استفاده روزانه از دستگاه پت سی تی اسکن , بیمارستان ما  دستگاهی با تکنولوژی بسیار بالا به نام سیکلوترون را فراهم کرده که  قابلیت تولید اف دی جی دارد.  توسط اف دی جی و تزریق آن به بدن بیماران مشکوک به سرطان باقابلیتی بسیار دقیق میتوانیم به آسانی انواع سرطان را تشخیص دهیم

  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Technorati
  • Reddit
  • Yahoo Buzz
  • StumbleUpon

Stem Cell Injections & Reverse Aging Malaysia