تجهیزات بیمارستان

64-Multi Slice CT Scan

 

دستگاه مالتی اسلایس سی تی ساخت شرکت زیمنس دقت 0.4 میلی متر, سرعت 0.33 ثانیه در هر 64 قطعه و تنها 8 ثانیه زمان اسکن دارد.متوسط زمان مورد نیاز برای هر بیمار برای اسکن فقط 10 دقیقه است

دقت و شفافیت بالا در اسکن به پزشک این قدرت را میدهد تا بیماری هایی همچون سرطان را در مراحل اولیه و بسیار کوچک خود تشخیص دهد. سرعت بالای دستکاه در اسکن کردن  این قابلیت را به آن میدهد تا تومورهایی همچون هپاتوماس(که به سرعت جذب مواد حاجب میشود) را تشخیص دهد.میتوان گفت توانایی های دستگاه 64 ام اس سی تی اسکن فراتر از غده شناسی است. برای مثال، میتوان در مکان کرونری آنژوگرافی  در بعضی از بیماران استفاده شود.(در این صورت دیگر نیازی به سونداژ نیست) و همچنین برای انجام کولونوسکوپی مجازی (بدون نیاز به وارد کردن آندوسکوپ)

  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Technorati
  • Reddit
  • Yahoo Buzz
  • StumbleUpon

Stem Cell Injections & Reverse Aging Malaysia