شاخه

هزینه های درمانی

هزینه های درمانی

بیمارستان فوق تخصصی سرطان بیکن

: تاریخچه بیمارستان بیکن ( به معنی فارسی فانوس دریایی/ چراغ امید ) و با نام سابق ویجایا در سال 2005 در قلب  پتالینگ جایا  با سرمایه گذاری حدود 30 میلیون دلار افتتاح…

ادامه مطلب

طیف خدمات

Range of Services We at Beacon Hospital are committed to providing our patients with good services. – LINAC with Intensity Modulated Radiotherapy (IMRT) –  CyberKnife® –  GMP – Complied Cytotoxic Drug Room -…

ادامه مطلب

گروه متخصصین

Anaesthesia Dr. Jamsari Sukro * MBBS (Australia), M. Med (Anaesthesiology) (UKM) Clinical Oncology & Radiotherapy Dr. Lam Kai Seng * MBBS (India), DMRT (LONDON), AM (MAL) Dato’ Dr Ibrahim A. Wahid MBBSCh (Wales),…

ادامه مطلب

Stem Cell Injections & Reverse Aging Malaysia