شاخه

جلوگیری از سرطان

آزمايش سلامتي سینه در منزل

خود آزمایی پستان در منزل خودآزمایی سینه یکی از روش هایی است که میتوان سرطان سینه را در مراحل اولیه خود تشخیص داد. این عملیات توسط خود فرد برای پیدا کردن توده و…

ادامه مطلب

ماموگرافی چیست؟

درمان تومورهای مغزی با تکنولوژی روباتیک سایبرنایف . برای اطلاعات بیشتر به قسمت سایبرنایف مراجعه کنید Mammography is a specific type of imaging that uses a low-dose x-ray system to examine breasts. A…

ادامه مطلب

جلوگیری از سرطان

Preventing Cancer Cancer prevention is easier than you think. With a few simple lifestyle changes, you can drastically reduce your risk of many types of cancer. Many factors play a role in cancer…

ادامه مطلب

Stem Cell Injections & Reverse Aging Malaysia