شاخه

مدیریت سرطان

نحوه تغذیه در طول مدت شیمی درمانی

برای بیماران سرطانی نحوهء تغذیه در طول شیمی درمانی بسیار مهم است. هدف اصلی در قبل, بعد و در طول درمان , حفظ کالری کافی برای حفظ وزن بیمار, پروتئین کافی برای قدرتمند…

ادامه مطلب

Stem Cell Injections & Reverse Aging Malaysia