انواع سرطان

سرطان ریه چیست؟

 

سرطان ریه چیست؟

رشد سلول های کنترل نشده در بافت شش ها را سرطان ریه می نامند.این اتفاق معمولا در سلول های روی دیواره راه های هوایی می افتد.سلول های طبیعی شش سلول هایی هستند که به صورت طبیعی برای تولید سلو های هم شکل خود با فرم مشخص برنامه ریزی شده اند. گاهی اوغات سلول ها از برنامه عادی خود خارج شده و شروع به تقسیم های غیر عادی و گسترده میکنند, که این سلول ها شکل و فرم سلول های طبیعی درون ریه را ندارند. با تقسیم غیر عادی این سلول ها توده ای در درون شش ایجاد میشود که آن را از فعالیت عادی خود باز می دارد.

چگونه سرطان ریه گسترش پیدا میکند؟

گاهی سلول های سرطان وارد جریان خون و یا گره های لنفاوی شده و از این طریق به قسمت های دیگر بدن انتقال یابد. این سلول ها ممکن است به نیمه دیگر شش , کبد , مغز و یا استخوان ها برود که این عمل را متاستاز می نامند.

انواع سرطان ریه

چهار نوع  سرطان ریه وجود دارد که هیچ یک مانند دیگری نیست:

 1. سرطان سلول های کوچک. این نوع سرطان از سلول های هورمونی درون ریه به وجود می آیند.
 2. سرطان سلول های غیر کوچک.  که شامل سرطان سلول های فلسی و یا پولکی است و در راه های هوایی پدید می آید
 3. آدنوکارسیون ( شامل سلول های بزرگ سرطانی )  که در قسمت ترشحی ریه اتفاق می افتد
 4. سرطان برنش که از سلول های تشکیل دهنده کیسه های کوچک هوایی به وجود می آید.

هر یک از این انواع سرطان ریه به دلیل داشتن خصوصیات خاص خود, روش های درمان خاص خود را دارند.

در صورتی که سرطان ریه به صورت توده یا تومور باشد به کمک سایبر نایف میتوان آن را درمان کرد

بیشتر بخوانید

درمان سرطان ریه با سایبر نایف

 • Twitter
 • del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Technorati
 • Reddit
 • Yahoo Buzz
 • StumbleUpon

Stem Cell Injections & Reverse Aging Malaysia