انواع سرطان

سرطان سینه چیست؟

 

سرطان پستان در بافت های سینه ,معمولا مجراهایی که برای حمل شیر در سینه وجود دارند و غدد ترشح شیر پدیدار میشود.سلول طبیعی در این منطقه رشد و تقسیم کنترل شده ای دارند اما گاهی در بعضی از آنها این کنترل از بین رفته و سرطان به وجود می آید.این سلول ها ممکن است بعدا از مجرا و یا غدد ترشح شیر خارج شده و به بافت ها بروند و بافت را از بین ببرند. اگر سلول ها در مجرای شیر باقی بمانند سرطان از نوع غیر تهاجمی خواهد بود.

گاهی اوغات سلول های سرطانی توسط خون  و یا گره های لنفاوی به نقاط دیگر منتقل میشوند و متاستاسیک رخ میدهد.

طبقه بندی سرطان پستان

آزمایش های مختلفی برای تشخیص اندازه تومور و میزان پیشرفت آن وجود دارد.انجام این مراحل آزمایش به انتخاب درست در درمان بسیار کمک میکنند. براساس دستور العمل  انجمن سرطان آمریکا طبقات مختلف سرطان سینه به شرح زیر است:

طبقه 0 : سرطان غیر تهاجمی : سلول های سرطانی فقط در مجرای انتقال شیر پیدا شده اند.

طبقه 1 : اندازه تومور 2 سانتی متر و یا کمتر است. به بافت های اطراف حمله کرده اما هنوز به غدد لنفاوی زیر بغل گسترش پیدا نکرده.

طبقه 2 : اندازه تومور بزرگتر از 2 سانتی متر است و به گره های لنفاوی حمله کرده است.

طبقه 3 : اندازه تومور بزرگتر از 5 سانتی متر است و یا  تومور به پوست, دیواره سینه و یا در نزدیکی گره های لنفاوی گسترش پیدا کرده.

طبقه 4 : تومور به مناطقی همچون استخوان , شش و یا گره های لنفاوی که دور از پستان میباشند گسترش پیدا کرده

بازگشت سرطان سینه: زمانی که سرطان حتی با وجود درمان باز میگردد

  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Technorati
  • Reddit
  • Yahoo Buzz
  • StumbleUpon

Stem Cell Injections & Reverse Aging Malaysia