تست و اسکن

نتایج درمان با سایبرنایف

 

نمونه اول درمان با سایبرنایف

(عکس سمت چپ: قبل از درمان با سایبرنایف , عکس سمت راست: چهار هفته پس از درمان با سایبرنایف)

در این نمونه بیمار زنی 46 ساله میباشد که مبتلا به سرطان سینه و متاستاز در c2 میباشد. او دچار بیماری تهدید کننده ای بوده و در ابتدای درمان کاملا فلج بوده است. این بیمار در 1 ساعت درمان تحت رادیوسرجری سایبرنایف قرار گرفته است.

چهار هفته پس از سایبرنایف توده ء سرطانی دیگر قابل رویت نیست ( عکس سمت راست). بیمار اکنون قادر به راه رفتن است و زندگی عادی خود را دارد.

نمونه دوم درمان با سایبرنایف

(عکس سمت چپ: قبل از درمان با سایبرنایف , عکس سمت راست: چهار ماه بعد از سایبرنایف)

تصویر سمت چپ ام آر آی بیماری را نشان میدهد که از متاستاز مغزی با منشا کارسینوما ریوی رنج می برده. هر دو توده موجود در سر طی یک ساعت درمان با سایبرنایف مورد درمان قرار گرفته اند. تصویر سمت راست اولین ام آر آی بیمار را نشان میدهد که پس از چهار ماه از پایان درمان انجام شده است. هر دو تومور حذف شده اند و بیمار در روز بعد از انجام رادیوسرجری سایبرنایف به محل کار خود رفته.

نمونه سوم درمان با سایبرنایف

تصویر سمت چپ تومور ریوی یک بیمار را پیش از انجام سایبرنایف نشان میدهد. کارگذاری یک تکه کوچک 5 میلی متری از طلا برای ردیابی محل تومور در طول تنفس توسط روبات, انجام گرفته است.تصویر سمت راست اسکن بیمار را دو هفته پس از انجام یک جلسه سایبرنایف نشان میدهد.اندازه تومور بسیار کوچک شده و نکوسیس مرکزی را نشان میدهد.

نمونه چهارم درمان با سایبرنایف

تصویر سمت چب ام آر آی کبد بیماری را نشان میدهد که متاستاز حاصل از سرطان کولن است. تصویر بعد مربوط به پت سی تی اسکن با پاسخ بیولوژیک توده است.تصویر سمت راست ام آر آی بیمار بعد از 8 هفته از پایان درمان بی سابقه با سایبر نایف را نشان می دهد. توده سرطانی مرده و یا اصطلاحا غیرفعال شده است و حداقل واکنش بافتهای اطراف آن تشخیص داده شده است.

نمونه پنجم از درمان با سایبرنایف

متاستاز از سرطان کلیه در جنبه های جانبی L2 مهره کمری. تصویر سمت چپ پت سی تی اسکن بیمار است که نشان دهنده ضایعاتی در ستون فقرات , پیش از انجام رادیوسرجری توسط سایبرنایف است. تصویر سمت راست بعد از 6 ماه گرفته شده است.بهبودی کامل متاستاز و کلسیفیکاسیون دوباره بافت ساقه اصلی آشکار است.

 

نمونه ششم درمان با سایبرنایف

این مثال درمان AVM ( شریان و ورید مالفورماسیون ) , یک بیمار 15 ساله قبل از ( تصویر سمت چپ) درمان و چهارده ماه پس از انجام درمان(تصویر سمت راست) با سیستم روباتیک سایبرنایف  را نشان میدهد.AVM در این بیمار توانسته طی یک جلسه درمان به طور کامل مسدود شود.

 نمونه هفتم از درمان با سایبرنایف

درمان ملانوما  Uveal  توسط روبات سایبر نایف.تصویر بالا نشان دهنده تومور درمان شده با سایبرنایف ( تصویر سمت چپ) در یک جلسه درمان میباشد. تصویر سمت راست سی تی اسکن کنترل بیمار, 16 ماه پس از پایان درمان است. همانطور که مشاهده می کنید تنها یک شکاف کوچک بر روی بافت دیده میشود.

www.cellmalaysia.com

Refrence: http://www.cyber-knife.net/en/treatment/treatment-examples.html


  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Technorati
  • Reddit
  • Yahoo Buzz
  • StumbleUpon

Stem Cell Injections & Reverse Aging Malaysia