جلوگیری از سرطان

آزمايش سلامتي سینه در منزل

 

خود آزمایی پستان در منزل

خودآزمایی سینه یکی از روش هایی است که میتوان سرطان سینه را در مراحل اولیه خود تشخیص داد. این عملیات توسط خود فرد برای پیدا کردن توده و یا تورم در سینه انجام میشود.سینه در طول زندگی تغییراتی می کند. انجام خود آزمایی سینه در هر ماه به شما کمک میکند تا بفهید چه حالتی از سینه عادی و چه حالتی غیر معمول است. در این صورت شما می توانید هر گونه تغییر غیرعادی را تشخیص دهید. انجام این آزمایش بهتر است  هر ماه و یک هفته پس از عادت ماهانه انجام شود و یا اگر شما در مرحله یائسگی هستید ابتدای هر ماه بهترین زمان برای انجام آزمایش است.

به دنبال تغییرات بگردید

رو به روی آینه باستید و دستانتان را در راستای بدن قرار دهید. آیا هیچگونه فرو رفتگی , برآمدگی و یا چروکی مشاهده می کنید؟در مرحله بعد, دست هایتان را به روی لگن خود قرار دهید.در حالی که بازوهایتان را حرکت میدهید به دنبال هر گونه حرکت و یا حالت غیرمعمول سینه باشید.

احساس تغییر

به بغل بخوابید به صورتی که یک متکا زیر بازوی راستتان قرار دارد.سرتان را روی بازوی راستتان بگذارید..( این آزمایش را میتوانید همچنین در هنگام دوش گرفت و با دستان آغشته به صابون انجام دهید)

مرحله 1

- با دست چپ سینه سمت راستتان را لمس کنید

- از الگوی بالا به پایین و حرکت دورانی پیروی کنید.همیشه  از یگ الگوی حرکتی مشخص در هر بار آزمایش استفاده کنید

- با سه انگشت میانه خود حرکت دورانی را انجام دهید(در اندازه یک سکه)

- به دنبال یک توده و یا ضخامت بگردید

- این حرکت را در سمت چپ خود تکرار کنید

مرحله 2

به آرامی سر پستان را فشار دهید و به دنبال سختی و یا تغییر بگردید. اگر هر گونه راش و یا ترشحات خونی مشاهده کردید با پزشک خود در میان بگذارید.

  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Technorati
  • Reddit
  • Yahoo Buzz
  • StumbleUpon

Stem Cell Injections & Reverse Aging Malaysia